بخش امانت كتاب بخش امانت كتاب

 

بخش امانت كتاب

 

اين بخش از دو مخزن جداگانه لاتين و فارسی تشكيل شده است كه به شيوه قفسه بسته اداره می شود. رده بندي كتابها به شيوه LC می باشد. مراجعه كنندگان پس از يافتن شماره راهنمای كتاب مورد نظر خود از طريق رايانه ها، مستقيما به كتابدار بخش امانت مراجعه و منابع مورد نياز خود را به امانت می برند. تمديد مدرك در اين بخش از طريق تلفنی هم انجام می شود.