معرفی و تاريخچه کتابخانه معرفی و تاريخچه کتابخانه

خلاصه اي از تاريخچه دانشگاه خوارزمي تهران

سابقه اي طولاني:
 • سال 1297هجري شمسي :  دارالمعلمين مركزي ( تاسيس ).
 • سال 1307هجري شمسي : دارالمعلمين عالي .
 • سال 1312 : دانشسراي عالي.
 • سال 1313 تا 1342 :وحدت دانشسراي عالي با دانشگاه تهران.  جهت تربيت دبير.
 • سال 1334 : دانشسراي عالي به عنوان يك واحد مستقل دانشگاهي در دانشگاه تهران .
 • سال 1338هجري شمسي دانشسراي عالي مستقلا و جدا از دانشگاه تهران به حيات علمي خود مداومت بخشيد .
 • سال 1342تا 1346 به سازمان تربيت معلم و تحقيقات تربيتي تغيير نام داد.
 • در سال 1346 دوباره بنام پيشين خود يعني دانشسراي عالي بازگشت وتاسال 1353 باهمين نام به فعاليت مشغول بود و ازسال 1353 تا سال  1390 با عنوان دانشگاه تربيت معلم به پرورش ونسل جوان همت گماشته و به حيات علمي خود ادامه داد.
   با تصوبيب شوراي عالي انقلاب فرهنگي در تاريخ 11/11/90 دانشگاه تربيت معلم به دانشگاه خوارزمي تغيير نام يافت. در حال حاضر اين دانشگاه داراي 5 معاونت، 9 دانشكده، 4 موسسه تحقيقاتي، 4 پژوهشكده، 2 قطب علمي و 305 عضو هيات علمي شامل 32 استاد، 50 دانشيار، 192 استاديار، 31 مربي مي باشد.
 
 خلاصه اي از تاريخچه کتابخانه مرکزي
 • كتابخانه مركزي: کتابخانه مرکزي از سال 1334 با 3000جلد كتاب كه از كتابخانه دانشكده ادبيات دانشگاه تهران با نام دانشسراي عالي جدا شده بود، بنيان گذاشته شد.
 • در سال 1342 كتابخانه به محل  کنوني( دانشگاه خوارزمي فعلي) انتقال يافت .
 • سال 1379 كتابخانه مركزي تهران و كتابخانه هاي اقماري بالغ بر 80 هزار جلد كتاب در مخزن داشت .
 • حدود 70 هزار جلد كتاب داراي شناسنامه كتاب بود.
 • گاهي دانشجويان جديد به دليل آشنا نبودن با كتابخانه، براي گرفتن كتاب، برگه را از  برگه دان جدا مي كردند و به كتابدار مي دادند.
 • با استفاده از سي. دي . كتابشناسي ملي ايران ( مجموعه كتابهاي چاپي تا بهار 1379) شماره راهنماي كتاب مورد نظر را به مراجعان مي دادند.
 • كتابخانه پرديس کرج (حصارك) هيچگاه فضاي مشخص و مناسبي نداشته و هرساله در حال تغيير و تحول بود.
 • كتب موجود، شش دسته بودند:
 • كتابهايي كه از كتابخانه مدرسه عالي پارس منتقل شده بود
 • كتابهاي مدرسه عالي ورزش
 • كتابهاي كتابخانه تربيت بدني
 • كتابهاي كتابخانه سپاهيان انقلاب
 • كتابهاي ارسالي از كتابخانه مركزي تهران به حصارك و برعكس
 • كتابهايي كه براي كتابخانه مركزي تهران وحصارك خريداري شده است.
 • اين شش دسته كتاب به صورتهاي مختلف، ثبت وفهرستنويسي شده بود و استاندارد نبود
 • بسياري از كتابها فاقد كارت در برگه دان بود و مخزن كتاب در واقع، انبار كتاب بود.
 • پيشنهاد تغيير سيستم كتابخانه از ديوئي به ال.سي .و با برآورد هزينه از طرف كتابخانه به معاونت پژوهشي ارائه شد كه با حمايت مديران و مسؤولان محترم دانشگاه به تصويب رسيد.
 • سال 1380 طرح تغيير سيستم كتابخانه حصارك ازديوئي به ال.سي. شروع و در سال 1381 به اتمام رسيد
 • سال 1381 طرح تغيير سيستم كتابخانه مركزي تهران و كتابخانه هاي اقماري شروع ودر سال 1382 به اتمام رسيد
 • هم اكنون تمامي كتابخانه ها مجهز به سيستم رايانه اي هستند و جستجوي اطلاعات و   امانت دهي كتب از طريق رايانه ها انجام مي شود
 مديران کتابخانه مرکزي و مرکز اسناد دانشگاه خوارزمي تهران
 • پروين اعتصامي
 • محمد جواد مشکور
 • پروين سليماني
 • پریدخت فشارکی
 • پروين صدر ثقه الاسلامي(گروه علوم تربيتي)
 • سيامك عرب(گروه ادبيات فارسي)
 • محمود فتوحي(گروه ادبيات فارسي)
 • بهادر باقري(گروه ادبيات فارسي)
 • فواد پورآرين(گروه تاريخ)
 • حسن افراخته(گروه جغرافيا)
 • يزدان منصوريان(گروه علم اطلاعات و دانش شناسي)
 • نصرت رياحي نيا (گروه علم اطلاعات و دانش شناسي)
 • یزدان منصوریان(گروه علم اطلاعات و دانش شناسی)
 • داریوش علیمحمدی(گروه علم اطلاعات و دانش شناسی)