فرم نظرسنجی بخش پایان نامه و رساله (پارسا)


کد رهگیرى این فرم: P394-F368-U0-N332584          
[ چاپ فرم ]
نام و نام خانوادگی:
مقطع تحصیلی:
سمت:
لطفا کتابخانه موردنظر خود را جهت نظرسنجی انتخاب نمایید:
میزان رضایت از نحوه دسترس پذیری فایل الکترونیکی پایان نامه ها و طرح های تحقیقاتی:
خیلی زیاد
زیاد
متوسط
کم
خیلی کم
میزان رضایت از نحوه تسویه حساب بخش پایان نامه:
خیلی زیاد
زیاد
متوسط
کم
خیلی کم
میزان رضایت از مهارت و اطلاعات شغلی مسئولین مربوطه:
خیلی زیاد
زیاد
متوسط
کم
خیلی کم
میزان رضایت از پاسخگویی مسئولین مربوطه:
خیلی زیاد
زیاد
متوسط
کم
خیلی کم
درصورت تمایل، نام کارمند مورد نظر و دلیل رضایت و یا عدم رضایت ذکر شود:
پیشنهادات و انتقادات:
CAPTCHA