فرم رزرو سالن های کنفرانس و اتاق های گفتگو


کد رهگیرى این فرم: P412-F387-U0-N227480          
[ چاپ فرم ]
نام سازمان متقاضی:
تلفن:
نشانی:
موضوع برنامه:
سمینار
همایش
کنگره
یادواره
کارگاه
جلسه
سایر:
عنوان برنامه:
روز و تاریخ انجام مراسم:
ساعت شروع و خاتمه:
فضای مورد نیاز:
سایر خدمات (پذیرایی، فیلمبرداری و ...)
تصویر مجوز برای برنامه تشکل های دانشجویی (امور آموزشی، امور فرهنگی، نهاد رهبری):

پسوندهای قابل قبول : doc,docx,pdf,rtf,xls,ppt,jpg,gif,png - حداکثر حجم قابل قبول : 1000 کیلو بایت
تعداد شرکت کنندگان:
نام و مشخصات سخنرانان:
نام و نام خانوادگی و تلفن مسئول اجرايی:
خبرگزاری های مدعو جهت تهیه خبر: