مدیران کتابخانه مرکزی، موزه و مرکز اسناد دانشگاه خوارزمی

 | تاریخ ارسال: 1397/11/6 | 

 
نام و نام خانوادگی: خانم پروین اعتصامی
سمت: رئیس کتابخانه دانشسرای عالی
سال‌های خدمت: (۱۳۱۵-۱۳۱۶)
رشته تحصیلی: شاعره نامی ایران  
 
نام و نام خانوادگی: آقای دکتر محمد جواد مشکور
سمت: رئیس کتابخانه دانشسرای عالی
سال‌های خدمت: (۱۳۴۱- ۱۳۴۹)
رشته تحصیلی: تاریخ اسلام
نام و نام خانوادگی: خانم پروین سلیمانی
سمت: رئیس کتابخانه دانشسرای عالی
سال‌های خدمت: (۱۳۴۹-۱۳۵۵)
رشته تحصیلی: فوق لیسانس مطالعات و تحقیقات اجتماعی
نام و نام خانوادگی: خانم پریدخت فشارکی
سمت: رئیس کتابخانه دانشسرای عالی
سال‌های خدمت: (۱۳۵۵ -     )
رشته تحصیلی: جغرافیا
نام و نام خانوادگی: خانم دکتر پروین صدر ثقه الاسلامی
سمت: رئیس کتابخانه دانشگاه تربیت معلم
سال‌های خدمت: (۱۳۵۵-۱۳۷۶)
رشته تحصیلی: دکتری علوم تربیتی

نام و نام خانوادگی: آقای دکتر سیامک عرب
سمت: رئیس کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تربیت معلم
سال‌های خدمت: (۱۳۷۶-۱۳۷۸)
رشته تحصیلی: دکتری زبان و ادبیات فارسی
نام و نام خانوادگی: آقای دکتر محمود فتوحی
سمت: رئیس کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تربیت معلم
سال‌های خدمت: (۱۳۷۹-۱۳۸۱)
رشته تحصیلی: دکتری زبان و ادبیات فارسی

 نام و نام خانوادگی: آقای دکتر بهادر باقری
سمت: رئیس کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تربیت معلم
سال‌های خدمت: (۱۳۸۱-۱۳۸۴)
رشته تحصیلی: دکتری زبان و ادبیات فارسی

 نام و نام خانوادگی: آقای دکتر فواد پورآرین
سمت: رئیس کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تربیت معلم
سال‌های خدمت: (۱۳۸۴- ۱۳۸۶)
رشته تحصیلی: دکتری تاریخ

 نام و نام خانوادگی: آقای دکتر حسن افراخته
سمت: رئیس کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تربیت معلم
سال‌های خدمت: (۱۳۸۶ - ۱۳۹۰)
رشته تحصیلی: دکتری جغرافیا
نام و نام خانوادگی: آقای دکتر یزدان منصوریان
سمت:رئیس کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه خوارزمی
سال‌های خدمت:(۱۳۹۰ - ۱۳۹۲)
رشته تحصیلی: دکتری علم اطلاعات و دانش‌شناسی
 
نام و نام خانوادگی: خانم دکتر نصرت ریاحی‌نیا
سمت: رئیس کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه خوارزمی
سال‌های خدمت: (۱۳۹۲ - ۱۳۹۳)
رشته تحصیلی:دکتری علم اطلاعات و دانش‌شناسی
نام و نام خانوادگی: آقای دکتر یزدان منصوریان
سمت: رئیس کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه خوارزمی
سال‌های خدمت: (۱۳۹۳ - ۱۳۹۵)
رشته تحصیلی: دکتری علم اطلاعات و دانش‌شناسی
نام و نام خانوادگی: آقای دکتر داریوش علیمحمدی
سمت: رئیس کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه خوارزمی
سال‌های خدمت: (۱۳۹۵ - شهریور ۱۳۹۸)
رشته تحصیلی: دکتری علم اطلاعات و دانش‌شناسی 
 
نام و نام خانوادگی: آقای دکتر مجید افشاری‌راد
سمت: رئیس کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه خوارزمی
سال‌های خدمت: (۱۳۹۸ - ۱۴۰۰)
رشته تحصیلی: دکتری تخصصی اقتصاد صنعتی و اقتصاد بین الملل

 

                               
                             
نام و نام خانوادگی: آقای دکتر احمدرضا بردبار
سمت: رئیس کتابخانه مرکزی، موزه و مرکز اسناد دانشگاه خوارزمی
سال‌های خدمت: (۱۴۰۰/۱۰ - ۱۴۰۲/۰۲) رئیس کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه خوارزمی
از (۱۴۰۲/۰۲) با ادغام موزه؛ رئیس کتابخانه مرکزی، موزه و مرکز اسناد دانشگاه خوارزمی
رشته تحصیلی: دکتری علوم سیاسی

 
 
 
 

 

دفعات مشاهده: 15174 بار   |   دفعات چاپ: 1154 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر