روسای سابق

 | تاریخ ارسال: 1397/11/9 | 
 مدیران سابق کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه خوارزمی

 
نام و نام خانوادگی: پروین اعتصامی
سمت: رییس کتابخانه دانشسرای عالی
سالهای خدمت: (۱۳۱۵-۱۳۱۶)
رشته تحصیلی: شاعره نامی ایران  
نام و نام خانوادگی: محمد جواد مشکور
سمت: رییس کتابخانه دانشسرای عالی
سالهای خدمت: (۱۳۴۱- ۱۳۴۹)
رشته تحصیلی: تاریخ اسلام
نام و نام خانوادگی: پروین سلیمانی
سمت: رییس کتابخانه دانشسرای عالی
سالهای خدمت: (۱۳۴۹-۱۳۵۵)
رشته تحصیلی: فوق لیسانس مطالعات و تحقیقات اجتماعی
نام و نام خانوادگی: پریدخت فشارکی
سمت: رییس کتابخانه دانشسرای عالی
سالهای خدمت: (۱۳۵۵ -     )
رشته تحصیلی: جغرافیا
نام و نام خانوادگی: پروین صدر ثقه الاسلامی
سمت: رییس کتابخانه دانشگاه تربیت معلم
سالهای خدمت: (۱۳۵۵-۱۳۷۶)
رشته تحصیلی: دکتری علوم تربیتی
نام و نام خانوادگی: سیامک عرب
سمت: رییس کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تربیت معلم
سالهای خدمت: (۱۳۷۶-۱۳۷۸)
رشته تحصیلی: دکتری زبان و ادبیات فارسی
نام و نام خانوادگی: محمود فتوحی
سمت: رییس کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تربیت معلم
سالهای خدمت: (۱۳۷۹-۱۳۸۱)
رشته تحصیلی: دکتری زبان و ادبیات فارسی

 


نام و نام خانوادگی: بهادر باقری
سمت: رییس کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تربیت معلم
سالهای خدمت: (۱۳۸۱-۱۳۸۴)
رشته تحصیلی: دکتری زبان و ادبیات فارسی

 


نام و نام خانوادگی: فواد پورآرین
سمت: رییس کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تربیت معلم
سالهای خدمت: (۱۳۸۴- ۱۳۸۶)
رشته تحصیلی: دکتری تاریخ

 


نام و نام خانوادگی: حسن افراخته
سمت: رییس کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تربیت معلم
سالهای خدمت: (۱۳۸۶ - ۱۳۹۰)
رشته تحصیلی: دکتری جغرافیا
نام و نام خانوادگی: یزدان منصوریان
سمت:رییس کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه خوارزمی
سالهای خدمت:(۱۳۹۰ - ۱۳۹۲)
رشته تحصیلی: دکتری علم اطلاعات و دانش‌شناسی
 نام و نام خانوادگی: نصرت ریاحی‌نیا
سمت: رییس کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه خوارزمی
سالهای خدمت: (۱۳۹۲ - ۱۳۹۳)
رشته تحصیلی:دکتری علم اطلاعات و دانش‌شناسی
نام و نام خانوادگی: یزدان منصوریان
سمت: رییس کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه خوارزمی
سالهای خدمت: (۱۳۹۳ - ۱۳۹۵)
رشته تحصیلی: دکتری علم اطلاعات و دانش‌شناسی
نام و نام خانوادگی: داریوش علیمحمدی
سمت: رییس کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه خوارزمی
سالهای خدمت: (۱۳۹۵ - شهریور ۱۳۹۸)
رشته تحصیلی: دکتری علم اطلاعات و دانش‌شناسی 
نام و نام خانوادگی: مجید افشاری راد
سمت: رییس کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه خوارزمی
سالهای خدمت: (۱۳۹۸ - ۱۴۰۰)
رشته تحصیلی: دکتری تخصصی اقتصاد صنعتی و اقتصاد بین الملل

 

                               
                                                         
 
 

دفعات مشاهده: 13374 بار   |   دفعات چاپ: 1267 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر