کتابخانه مرکزی، موزه و مرکز اسناد- صفحه نمایش
عضویت در کتابخانه مرکزی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/12/4 | 
 
  • نام خدمت : عضویت در کتابخانه مرکزی
  • نوع خدمت : G۲C
  • زمان ارائه خدمت : ساعات اداری

درباره خدمت: 
       عضویت دانشجویان گرامی کتابخانه مرکزی به صورت اتوماتیک در هر ترم انجام می شود.
       اساتید و کارکنان گرامی نیز می توانند با پر کردن فرم درخواست عضویت کتابخانه درخواست عضویت را ارسال نمایند.

 
اساتید، دانشجویان و کارمندان دانشگاه خوارزمی

نشانی مطلب در وبگاه کتابخانه مرکزی، موزه و مرکز اسناد:
http://khu.ac.ir/find-15.23762.59873.fa.html
برگشت به اصل مطلب