کتابخانه مرکزی، موزه و مرکز اسناد- صفحه نمایش
کارگاه آموزشی و توانبخشی کار با نرم‌افزار NVDA

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1402/8/27 | 
نشانی مطلب در وبگاه کتابخانه مرکزی، موزه و مرکز اسناد:
http://khu.ac.ir/find-15.23762.70395.fa.html
برگشت به اصل مطلب