کتابخانه مرکزی، موزه و مرکز اسناد- صفحه نمایش
بازدید دکتر بردبار رئیس کتابخانه مرکزی، موزه و مرکز اسناد از کتابخانه‌های اقماری دانشگاه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1402/10/20 | 
روز یکشنبه ۱۰ دیماه دکتر بردبار رئیس کتابخانه مرکزی، موزه و مرکز اسناد دانشگاه خوارزمی از کتابخانه‌های اقماری(دانشکده‌ای) دانشگاه خوارزمی بازدید نمودند.

نشانی مطلب در وبگاه کتابخانه مرکزی، موزه و مرکز اسناد:
http://khu.ac.ir/find-15.23762.71122.fa.html
برگشت به اصل مطلب