کتابخانه مرکزی، موزه و مرکز اسناد- صفحه نمایش
واحد اداری

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/10/2 | 
 
  • رئیس                                                                                         

دکتر احمدرضا بردبار

تحصیلات: دکتری حقوق و علوم سیاسی
شماره های تماس: ۰۲۱۸۶۰۷۰۷۸۸
   ۰۲۱۸۱۵۸۲۲۰۸ 

پست الکترونیک:
bordbarkhu.ac.ir
bordbar.argmail.com

  • معاون

ایوب بهنام

تحصیلات: کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش‌شناسی

شماره تماس‌ها: ۰۲۶۳۴۵۱۱۵۱۰

 ۳۴۵۷۹۶۰۰، داخلی:۲۳۶۸

پست الکترونیک:   Behnam۲۸۳۲gmail.com


نشانی مطلب در وبگاه کتابخانه مرکزی، موزه و مرکز اسناد:
http://khu.ac.ir/find-15.23762.56812.fa.html
برگشت به اصل مطلب