کتابخانه مرکزی، موزه و مرکز اسناد- صفحه نمایش
کارگاه آموزش کار با دستگاه برجسته نگار هوشمند همراه

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1402/2/9 | 
لینک ثبت نام
https://workshop.khu.ac.ir/۷۴۸/

نشانی مطلب در وبگاه کتابخانه مرکزی، موزه و مرکز اسناد:
http://khu.ac.ir/find-15.23762.68455.fa.html
برگشت به اصل مطلب