کتابخانه مرکزی، موزه و مرکز اسناد- صفحه نمایش
کارگاه استنباط کلاسیک و استنباط ارزش P و برطرف کردن اشتباهات آن توسط استنباط شواهدی

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1402/2/19 | 
نشانی مطلب در وبگاه کتابخانه مرکزی، موزه و مرکز اسناد:
http://khu.ac.ir/find-15.23762.68571.fa.html
برگشت به اصل مطلب