کتابخانه مرکزی، موزه و مرکز اسناد- صفحه نمایش
هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی مالی و بیم سنجی

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1402/3/30 | 
نشانی مطلب در وبگاه کتابخانه مرکزی، موزه و مرکز اسناد:
http://khu.ac.ir/find-15.23762.68965.fa.html
برگشت به اصل مطلب