کتابخانه مرکزی، موزه و مرکز اسناد- صفحه نمایش
سیزدهمین کنفرانس ملی و سومین کنفرانس بین‌المللی بینایی ماشین و پردازش تصویر ایران

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1402/8/1 | 
نشانی مطلب در وبگاه کتابخانه مرکزی، موزه و مرکز اسناد:
http://khu.ac.ir/find-15.23762.70058.fa.html
برگشت به اصل مطلب