کتابخانه مرکزی، موزه و مرکز اسناد- صفحه نمایش
برنامه زمانبندی کارگاه‌ها، سمینارها و نشست‌های علمی دانشکده مدیریت در هفته پژوهش و فناوری

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1402/9/8 | 
کارگاه آموزشی Application of Machine Learning in Other Sciences

مدرس: دکتر امیدمهدی عبادتی 
زمان: ۱۴۰۲/۰۹/۱۹ - ساعت ۱۰:۳۰-۸:۳۰
نحوه برگزاری: حضوری

لینک ثبت نام
 
کارگاه آموزشی واکاوی تجربیات شتاب دهنده های شرکتی

مدرس: دکتر آرمین خالقی فرقانی
زمان: ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ساعت ۱۲-۱۰
نحوه برگزاری: حضوری

لینک ثبت نام

 
 کارگاه آموزشی بررسی دلایل ناکامی سازوکار مالی اینستکس

مدرس: دکتر توحید فیروزان سرنقی
زمان: ۱۴۰۲/۰۹/۲۱ - ساعت ۱۵:۳۰-۱۳:۳۰
نحوه برگزاری: حضوری

لینک ثبت نام


 
 کارگاه آموزشی مدیریت ارتباطات 

مدرس: دکتر مریم طهرانی
زمان: ۱۴۰۲/۰۹/۲۷ - ساعت ۱۲-۱۰
نحوه برگزاری: حضوری

لینک ثبت نام

 

کارگاه آموزشی بررسی مدل های اعتبارسنجی و رتبه بندی در شبکه بانکی

مدرس: دکتر سید‌فرید موسوی
زمان: ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ - ساعت ۱۵-۱۳
نحوه برگزاری: حضوری

لینک ثبت نام


 
کارگاه آموزشی نکات اجرایی برگزاری نمایشگاه های تجاری با رویکرد ارتباطات یکپارچه برند

مدرس: دکتر فراز صادق وزیری، آقای حمیدرضا هدایتی
زمان: ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ - ساعت ۱۲-۱۰
نحوه برگزاری: حضوری

لینک ثبت نام


 

کارگاه آموزشی گردشگری الکترونیک و فناوری های کاربردی در سفر

مدرس: دکتر مریم صداقت
زمان: ۱۴۰۲/۰۹/۲۹ - ساعت ۱۸-۱۶
نحوه برگزاری: مجازی

لینک ثبت نام


 
نشانی مطلب در وبگاه کتابخانه مرکزی، موزه و مرکز اسناد:
http://khu.ac.ir/find-15.23762.70554.fa.html
برگشت به اصل مطلب