کتابخانه مرکزی، موزه و مرکز اسناد- صفحه نمایش
برنامه زمانبندی کارگاه‌ها، سمینارها و نشست‌های علمی دانشکده علوم زمین در هفته پژوهش و فناوری

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1402/9/12 | 
کارگاه آموزشی کاربرد ترکیبات آسفالتینی در مطالعات ژئوشیمی مخزن(مطالعه موردی در یکی از میادین فروافتادگی دزفول)

مدرس: دکتر مرتضی آسمانی
زمان: ۱۴۰۲/۰۹/۱۹ - ساعت ۱۴-۱۳
نحوه برگزاری: حضوری- مجازی

لینک ثبت نام 
کارگاه آموزشی اهمیت عناصر خام حیاتی و ردیابی آن‌ها در معدنکاری ایران

مدرس: دکتر مجید قاسمی سیانی
زمان: ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ساعت ۱۴:۳۰-۱۳:۳۰
نحوه برگزاری: حضوری- مجازی

لینک ثبت نام
 
کارگاه آموزشی رویکردهای غیرمخرب لرزه‌ای در ارزیابی مقاومت و تغییر شکل‌پذیری خاک‌ها

مدرس: دکتر احسان پگاه
زمان: ۱۴۰۲/۰۹/۲۱ - ساعت ۱۵-۱۴
نحوه برگزاری: حضوری- مجازی

لینک ثبت نام
 

 معرفی مرکز پژوهش نفت دانشگاه خوارزمی

مدرس: دکتر علی میثاقی، دکتر مرتضی آسمانی
زمان: ۱۴۰۲/۰۹/۲۲ - ساعت ۱۲-۱۰
نحوه برگزاری: حضوری- مجازی

لینک ثبت نام 

معرفی رشته گوهرشناسی در ایران و جهان

مدرس: دکتر شهریار محمودی
زمان: ۱۴۰۲/۰۹/۲۵ - ساعت ۱۲-۱۱
نحوه برگزاری: حضوری- مجازی

لینک ثبت نام

 
سخنرانی در محافل علمی و نحوه تهیه پیشینه تحقیق

مدرس: دکتر غلامحسین کرمی
زمان: ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ - ساعت ۱۲-۱۰
نحوه برگزاری: حضوری- مجازی

لینک ثبت نام
 

سخنرانی چالش های مدیریت و حکمرانی آب در ایران

مدرس: دکتر محمد نخعی
زمان: ۱۴۰۲/۰۹/۲۹ - ساعت ۱۲-۱۰
نحوه برگزاری: حضوری- مجازی

لینک ثبت نام


کارگاه ارزیابی نفوذ آب دریا در سفره‌های ساحلی مبتنی بر تکنیک‌های تحلیل آماری HFE-D,GIS,GQISWI

مدرس: دکتر طاهره آذری
زمان: ۱۴۰۲/۰۹/۲۷ - ساعت ۱۲-۱۰
نحوه برگزاری: حضوری- مجازی

لینک ثبت نام
 
 
نشانی مطلب در وبگاه کتابخانه مرکزی، موزه و مرکز اسناد:
http://khu.ac.ir/find-15.23762.70608.fa.html
برگشت به اصل مطلب