کتابخانه مرکزی، موزه و مرکز اسناد- صفحه نمایش
برنامه زمانبندی کارگاه‌ها، سمینارها و نشست‌های علمی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی در هفته پژوهش و فناوری

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1402/9/25 | 
 کارگاه آموزشی ورزش به عنوان دارو

مدرس: دکتر حمید رجبی
زمان: ۱۴۰۲/۰۹/۱۹ - ساعت ۱۳:۳۰-۱۲
نحوه برگزاری: مجازی

لینک ثبت نام

 

 کارگاه "ورزش برای همه" شاخصی برای شناسایی میزان توسعه پایدار در کشور


مدرس: دکتر حیدر صادقی
زمان: ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ساعت ۱۳:۳۰-۱۲
نحوه برگزاری: مجازی

لینک ثبت نام
 
 

کارگاه بررسی Chat GPT در مراقبت های درمانی: ارزیابی امکان سنجی روش های بالینی و تحقیقاتی و نوید الگوریتم ها در مراقبت های درمانی


مدرس: دکتر رغد معمار
زمان: ۱۴۰۲/۰۹/۲۱ - ساعت ۱۳:۳۰-۱۲
نحوه برگزاری: حضوری- مجازی

لینک ثبت نام
 
 

کارگاه ورزش و سیاست توسعه

مدرس: دکتر محمدحسن پیمانفر
زمان: ۱۴۰۲/۰۹/۲۲ - ساعت ۱۳:۳۰-۱۲
نحوه برگزاری: مجازی

لینک ثبت نام

 
کارگاه دردهای پشت و کمر در کمین شهر نشینی

مدرس: دکتر سید صدرالدین شجاع الدین
زمان: ۱۴۰۲/۰۹/۲۳ - ساعت ۱۳:۳۰-۱۲
نحوه برگزاری: مجازی

لینک ثبت نام

 
کارگاه مدیریت گام های کوچک برای رسیدن به سبک زندگی فعال

مدرس: دکتر چالاک مجیدی
زمان: ۱۴۰۲/۰۹/۲۴ - ساعت ۱۴-۱۳
نحوه برگزاری: مجازی

لینک ثبت نام

 

نشانی مطلب در وبگاه کتابخانه مرکزی، موزه و مرکز اسناد:
http://khu.ac.ir/find-15.23762.70856.fa.html
برگشت به اصل مطلب