کتابخانه مرکزی، موزه و مرکز اسناد- صفحه نمایش
کارگاه پیشرفته شبیه سازی داده‌های کیهانی

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1402/10/9 | 
نشانی مطلب در وبگاه کتابخانه مرکزی، موزه و مرکز اسناد:
http://khu.ac.ir/find-15.23762.71001.fa.html
برگشت به اصل مطلب