کتابخانه مرکزی، موزه و مرکز اسناد- صفحه نمایش
بازدید هیئت اعزامی دانشگاه تکنولوژی بغداد از کتابخانه مرکزی، موزه و مرکز اسناد دانشگاه خوارزمی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1402/11/16 | 
هیئت اعزامی دانشگاه تکنولوژی بغداد، روز یکشنبه و دوشنبه مورخ ۸ و ۹ بهمن ۱۴۰۲ از کتابخانه مرکزی، موزه و مرکز اسناد دانشگاه خوارزمی در تهران و کرج بازدید نمودند. این بازدید با هدف آشنایی بیشتر این دوستان با مجموعه دانشگاه خوارزمی و همکاری‌های آتی انجام گرفت.

نشانی مطلب در وبگاه کتابخانه مرکزی، موزه و مرکز اسناد:
http://khu.ac.ir/find-15.23762.71326.fa.html
برگشت به اصل مطلب