کتابخانه مرکزی، موزه و مرکز اسناد- صفحه نمایش
بازدید مدیر کل و معاون اداره کل کتابخانه‌های عمومی استان البرز از کتابخانه مرکزی، موزه و مرکز اسناد

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1402/11/18 | 
روز دوشنبه ۱۶ بهمن ماه آقای علی معدنی پور مدیر اداره کل کتابخانه‌های عمومی استان البرز و آقای قاسمی معاون ایشان، از کتابخانه مرکزی، موزه و مرکز اسناد دانشگاه خوارزمی در کرج بازدید نمودند.
این بازدید با هدف آشنایی با کتابخانه و همکاری‌های مشترک در آینده صورت گرفت.
نشانی مطلب در وبگاه کتابخانه مرکزی، موزه و مرکز اسناد:
http://khu.ac.ir/find-15.23762.71345.fa.html
برگشت به اصل مطلب