کتابخانه مرکزی، موزه و مرکز اسناد- پایگاه‌های اطلاعاتی رایگان بین المللی
پایگاه های اطلاعاتی رایگان بین المللی

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/7/16 | 
 
پایگاه های اطلاعاتی رایگان بین المللی
پایگاه  اطلاعاتی پزشکی تبدیل تحقیق به عمل http://www.tripdatabase.com پایگاه اطلاعاتی شواهد تحقیقات بالینی
پایگاه pubmed http://www.pubmed.com پایگاه اطلاعاتی دسترسی آزاد در حوزه های  پزشکی
پایگاه DOAJ https://doaj.org/subjects پایگاه اطلاعاتی دسترسی آزادمجلات
پایگاه  DOAB https://www.doabooks.org کتاب دانشگاهی
پایگاه اطلاعاتی freemedicaljournals http://www.freemedicaljournals.com پایگاه اطلاعاتی دسترسی آزاد در حوزه های  پزشکی
پایگاه گوگل اسکالر https://scholar.google.com موتور جستجوی مدارک علمی
پایگاه اطلاعاتی journalseek http://www.journalseek.net پایگاه اطلاعاتی سازماندهی مجلات اشتراکی
پایگاه اطلاعاتی پزشکی بریتانیا http://www.medical-journals.com پایگاه اطلاعاتی دسترسی آزاد در حوزه های  پزشکی
پایگاه اطلاعاتی Biomed http://www.biomedcentral.com/journals

پایگاه اطلاعاتی دسترسی آزاد در حوزه های علوم، فناوری، و پزشکی

پایگاه اطلاعاتی SAGE Journals https://journals.sagepub.com/ پایگاه کتابشناختی مجلات علمی

پایگاه اطلاعاتی آیدیاز

https://ideas.repec.org/ پایگاه کتابشناختی علوم اقتصادی
زدنی https://app.zednee.io/ متون دسترسی آزاد
 


نشانی مطلب در وبگاه کتابخانه مرکزی، موزه و مرکز اسناد:
http://khu.ac.ir/find-15.25361.58711.fa.html
برگشت به اصل مطلب