اهداف و وظایف
اهداف: 
• ارتقا کتابخانه مرکزی با گردآوری منابع علمی و آموزشی
• اشاعۀ اطلاعات در جهت تقویت برنامه‌های آموزشی و پژوهشی
وظایف:
• اشاعه دانش و پاسخگویی به نیاز های پژوهشی جامعه
• بهبود کیفیت خدمات ارائه شده به مراجعان
• توسعه همکاری های علمی – پژوهشی
• افزایش رضایت مندی ذینفعان
• افزایش مهارت آموزی اعضای هیئت علمی، کارکنان و دانشجویا
ن
تازه های کتابخانه
راهنمای جستجو در The online books page
۱۴۰۱/۹/۹
راهبردهای جستجو
۱۴۰۱/۴/۲۵
راهنمای جستجو در Open Access Library
۱۴۰۱/۳/۱۸
منشور اخلاقی سالن مطالعه کتابخانه مرکزی
۱۴۰۱/۳/۱۷
فیلم آموزشی جستجوی کتاب الکترونیک در پرتال کتابخانه مرکزی دانشگاه خوارزمی
۱۴۰۱/۲/۱۰
راهنمای جستجو در (ERIC (Institute of Education Sciences
۱۴۰۰/۱۲/۱۴
راهنمای جستجو در پایگاه مجلات تخصصی نور
۱۴۰۰/۹/۶
راهنمای جستجو در ساینس دایرکت
۱۴۰۰/۹/۶
فیلم آموزشی جستجوی کتاب در پرتال کتابخانه مرکزی دانشگاه خوارزمی
۱۴۰۰/۸/۱۷
راهنمای جستجوی پایان نامه ها و رساله ها در پرتال کتابخانه مرکزی دانشگاه خوارزمی
۱۴۰۰/۸/۱۰
همایش ها و کارگاه ها
کارگاه آموزشی مجازی نجات یک زندگی: پیشگیری از رفتارهای خود آسیب رسان در دانشجویان
۱۴۰۱/۱۱/۲۵
کارگاه مدل سازی کمی و کیفی جریان آب زیرزمینی با نرم افزار GMS
۱۴۰۱/۱۱/۱۸
کارگاه آموزشی طراحی گالری تعاملی تغییرات اقلیمی
۱۴۰۱/۱۱/۱۱
وبینار آشنایی با صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور و تسهیلات آن
۱۴۰۱/۱۱/۹
وبینار الزامات کلی افشای اطلاعات مالی مرتبط با گزارشگری پایداری و حسابداری تغییرات اقلیمی
۱۴۰۱/۱۱/۸
همایش بین المللی کتابخانه های عمومی و کسب و کارهای کوچک
۱۴۰۱/۱۰/۲۴
کارگاه مجازی تحلیل حقوقی و بررسی سیاسی حضور چین در حوزه انرژی منطقه فلات قاره (خلیج فارس و دریای عمان)
۱۴۰۱/۱۰/۱۷
دوره آموزشی مجازی اصول سرپرستی
۱۴۰۱/۱۰/۱۲