کتابخانه مرکزی، موزه و مرکز اسناد- صفحه نمایش
واحد فهرست‌نویسی و سازماندهی منابع

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/10/2 | 
سازماندهی اطلاعات شامل: فهرست‌نویسی، نمایه‌سازی و چکیده‌نویسی است.                                                
فهرست‌نویسی برای انواع متنوع محمل‌های اطلاعاتی انجام می‌شود و شامل: منابع فارسی، انگلیسی، عربی و منابع الکترونیکی است. در این بخش، کتب و منابع تازه خریداری شده، اهدایی و ... توسط کارشناسان فهرست‌نویسی بررسی و در نرم‌افزار جامع کتابخانه(ثنا) ورود اطلاعات و تصحیح می‌شوند تا برای استفاده کاربران در برنامه کتابخانه قابل مشاهده و دسترسی شوند.
فهرست‌نویسی کتاب‌ها در این بخش مطابق قواعد انگلو امریکن (AACRII) و نیز با استفاده از گسترش‌های رده‌بندی کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران صورت می‌گیرد. بخش فهرست‌نویسی از چهار قسمت اصلی تشکیل شده است:
 • فهرست‌نویسی کتب فارسی و عربی
 • فهرست‌نویسی کتب لاتین
 • فهرست‌نویسی کتب الکترونیک
 • فهرست‌نویسی کتب گویا
 • آماده سازی منابع

  اهم وظایف واحد سازماندهی منابع:

 • مهر و ثبت کتاب‌های فارسی، عربی و لاتین خریداری شده، اهدایی و ...
 • درج ثبت کتب خریداری شده در فاکتورهای خرید بخش سفارشات
 • جستجوی کتب فوق در نرم‌افزار جامع کتابخانه(ثنا) جهت جدا کردن کتب تکراری
 • اضافه کردن کتب تکراری به مدارک موجود
 • فهرست‌نویسی کتب غیرتکراری
 • تهیه برچسب و بارکد
 • چسباندن برچسب و بارکد
 • تهیه برچسب مجدد برای کتبی که برچسب آن‌ها ناخوانا شده
 • رفع اشکالات احتمالی موجود در اطلاعات کتابشناختی منابع موجود در نرم‌افزار جامع کتابخانه(ثنا)
 • بررسی رکوردهای وجینی و حذف از نرم افزار


در این بخش پس از مراحل ثبت کتاب و تعیین موضوع ،اطلاعات کتابشناختی آن بطور کامل توسط کارشناسان فهرست‌نویسی وارد نرم‌افزار جامع کتابخانه(ثنا) می‌شود و پس از انجام مراحل آماده‌سازی برای استفاده کاربران به بخش مربوطه ( بخش امانت کتب فارسی و لاتین، بخش مرجع و ...) ارسال می‌گردد.

 تلفن تماس: 
۰۲۱۸۱۵۸۲۲۷۰ - ۰۲۱۸۶۰۷۰۷۸۸
۳۴۵۷۹۶۰۰-۰۲۶ داخلی  ۲۷۲۶ - ۲۳۶۶
((بخش فهرست‌نویسی و سازماندهی منابع در کتابخانه مرکزی، موزه و مرکز اسناد پردیس کرج در طبقه چهارم واقع شده است.))
 
 دریافت بروشور واحد
 

 
نشانی مطلب در وبگاه کتابخانه مرکزی، موزه و مرکز اسناد:
http://khu.ac.ir/find-15.23762.56815.fa.html
برگشت به اصل مطلب